Terveysteknologian toimialaselvityksen 2020 mukaan Suomessa toimivat terveysteknologiayritykset näkevät Suomen maailman toiseksi houkuttelevimpana maana tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Suurella osalla yrityksistä ei kuitenkaan ole T&K-budjettia Suomessa.
‒ Keskeinen kysymys on, kuinka Suomeen saataisiin lisää T&K-investointeja. Suomi nähdään houkuttelevana maana, mutta millaisin keinoin siirryttäisiin ajatuksista todellisiin investointeihin? kysyy Paulus Torkki selvityksen toteuttaneesta Nordic Healthcare Groupista.
Yritysten mukaan Suomen osuutta T&K-investoinneissa voitaisiin kasvattaa esimerkiksi entistä avoimemmalla yhteistyöllä yliopistojen kanssa ja selvittämällä mahdollisia tukitoimia innovoinnille. Osaamista yrityksissä riittää, sillä selvityksen mukaan valtaosa yritysten työntekijöistä on korkeakoulutettuja.

Selvityksen mukaan suurin osa terveysteknologiayrityksistä kehittää tällä hetkellä digitaalisia palveluita, jotka tuovat lisäarvoa potilaille ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Kehitettävät palvelut ovat monipuolisia, ja niissä hyödynnetään esimerkiksi tekoälyä ja robotiikkaa.

‒ Digitalisaatio on terveysteknologiayrityksissä selkeä trendi, ja yrityksissä kehitetään esimerkiksi etähoitoon liittyviä palveluita. Terveysteknologia on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa hoidon kokonaisuutta. Esimerkiksi kroonisten sairauksien hoidossa on tärkeää seurata koko hoitopolun eikä yksittäisten toimenpiteiden kustannuksia. Vaikuttavien ratkaisujen käyttö paitsi parantaa potilaiden saamaa hoitoa, myös säästää rahaa pitkällä aikavälillä, Torkki mainitsee.

‒ Terveysteknologiayrityksillä on useita kehitysehdotuksia yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja entistä vaikuttavampaan terveyden tuottamiseen. Esimerkiksi markkinavuoropuhelu on todettu toimivaksi yhteistyömalliksi, ja sen toivotaan tulevaisuudessa lisääntyvän. Terveysteknologia on Suomelle tärkeä vientiala, mikä on hyvä muistaa keskusteltaessa investointien houkuttelemisesta Suomeen, tiivistää Sailab – MedTech Finland ry:n puheenjohtaja Ari-Pekka Naumanen.

Terveysteknologian toimialaselvitys julkaistiin 13.1.2021. Selvitys kokonaisuudessaan on luettavissa Sailabin verkkosivuilla.
Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Terveysteknologiaan kuuluu suuri määrä laitteita stetoskoopeista hammashoidon välineisiin ja esimerkiksi keinohaimoihin sekä sydämentahdistimiin. In vitro -diagnostiikkaan käytetään välineitä, joilla analysoidaan ihmiskehosta saatuja näytteitä.

Sailab – MedTech Finland on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Sailabin tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita.